Prawo ochrony środowiska

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu prawa środowiskowego.

Moduły szkoleniowe w dziedzinie europejskiego prawa ochrony środowiska (Komisja Europejska)

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz wdrażanie prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska to obszary, w których obserwuje się wyjątkowo niską znajomość przepisów. Niemniej przepisy w tym obszarze istnieją i często są bardzo szczegółowe. Aktualnie w Europie prowadzonych jest wiele spraw, w ramach których ściga się przestępstwa mające wpływ na środowisko. Mając świadomość konieczności usprawnienia współpracy między sędziami unijnymi i krajowymi, w 2008 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska uruchomiła specjalny program w celu opracowania modułów szkoleniowych dotyczących różnych aspektów unijnego prawa ochrony środowiska oraz w celu zorganizowania warsztatów i seminariów dotyczących wdrażania tego prawa, kierowanych do sędziów. Moduły szkoleniowe zostały również przetestowane w ramach takich warsztatów i ulepszone w oparciu o uzyskane informacje zwrotne.

Głównym celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy o unijnym prawie i unijnej polityce z zakresu ochrony środowiska oraz zapewnienie forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Planuje się także zaangażowanie osób prowadzących szkolenia i organizatorów szkoleń. W tym celu materiały szkoleniowe są opracowywane w taki sposób, aby umożliwić ich aktualizację i dostosowanie do potrzeb odbiorców docelowych na szczeblu lokalnym, krajowym lub europejskim.

Pakiet szkoleniowy dotyczący unijnego prawa ochrony środowiska składa się z modułów poświęconych konkretnym zagadnieniom. Każdy moduł jest podzielony na sesje, z których każda ma formę konkretnego ćwiczenia szkoleniowego, np. studiów przypadków lub prezentacji dyrektyw.

Moduły składają się z prezentacji osoby prowadzącej szkolenie przeplatanych interaktywną pracą nad studium przypadku (podczas 2,5-dniowego seminarium prezentowane są cztery takie studia przypadków). Osoby prowadzące szkolenia mogą jednak wykorzystywać materiały w sposób dowolny i mogą na przykład opracowywać własne seminaria, wybierając zaledwie kilka z dostępnych sesji.

Dostępne moduły są dostępne nieodpłatnie tutaj w języku angielskim i obejmują następujące zagadnienia:

  • prawo UE dotyczące oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
  • prawo UE dotyczące ochrony przyrody,
  • unijne przepisy dotyczące odpadów,
  • unijne przepisy dotyczące zasobów wodnych,
  • zasady unijnego prawa ochrony środowiska,
  • ochrona środowiska poprzez prawo karne.

Dostępne są także materiały szkoleniowe dotyczące następujących kwestii ogólnych:

  • dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,
  • roli sądów krajowych i Komisji we wdrażaniu europejskiego prawa ochrony środowiska.

W podręczniku Szkolenie osób prowadzących szkolenia przedstawia się sposób wykorzystania wspomnianych pakietów szkoleniowych w praktyce.

Seminarium szkoleniowe dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Zainteresowani prawnicy praktycy i osoby prowadzące szkolenia mogą uzyskać dostęp do podcastów wideo z seminarium szkoleniowego zorganizowanego w języku angielskim przez Centro de Estudos Judiciários w ramach działalności EJTN tutaj.

Łącze do powiązanej strony internetowej

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.