Legislația de mediu

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de dreptul mediului european.

Module de formare în domeniul legislației europene în materie de mediu (Comisia Europeană)

Accesul la justiție în domeniul mediului și punerea în aplicare a legislației în materie de mediu sunt domenii în care gradul de cunoaștere a reglementărilor este extrem de redus. Cu toate acestea, există reglementări care sunt adesea foarte specifice. În Europa există în prezent un număr mare de cauze în care sunt urmărite în justiție infracțiuni care afectează mediul. Conștientizând nevoia de a îmbunătăți cooperarea dintre UE și judecătorii naționali, Direcția Generală Mediu a lansat un program special în 2008 în vederea elaborării de module de formare privind diferite aspecte ale legislației UE în materie de mediu și în vederea organizării de ateliere și seminarii pentru judecători privind punerea în aplicare a legislației. Modulele de formare au fost, de asemenea, testate în cadrul respectivelor ateliere și îmbunătățite pe baza feedbackului primit.

Scopul principal al atelierelor este de a spori gradul de sensibilizare cu privire la legislația și politica UE în materie de mediu și de a pune la dispoziție un forum pentru schimbul de cunoștințe și de experiență. Un alt obiectiv este acela de a-i implica pe formatori și pe furnizorii de cursuri de formare. În acest scop, materialele de formare sunt elaborate astfel încât să poată fi actualizate și adaptate la nevoile publicului-țintă de la nivel local, național sau european.

Pachetul de formare privind legislația în materie de mediu cuprinde module pe teme specifice. Fiecare modul este împărțit în sesiuni, fiecare dintre acestea luând forma unui exercițiu de formare specific, de exemplu studii de caz sau o prezentare de directive.

Modulele sunt o combinație de prezentări furnizate de formator și activități interactive privind studii de caz (patru în 2,5 zile de seminar). Cu toate acestea, formatorii au libertatea de a utiliza materialele după cum doresc și pot, de exemplu, să își conceapă propriile seminarii prin selectarea doar a unui subset limitat de sesiuni valabile.

Modulele sunt disponibile aici gratuit, în limba engleză, și acoperă următoarele subiecte:

  • legislația UE privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA);
  • legislația UE privind protecția naturii;
  • legislația UE privind deșeurile;
  • legislația UE privind apa;
  • principiile legislației de mediu a UE;
  • protecția mediului prin intermediul dreptului penal.

Sunt disponibile materiale de formare și cu privire la următoarele aspecte generale:

  • accesul la justiție în materie de mediu;
  • rolul instanțelor naționale și al Comisiei în punerea în aplicare a legislației europene de mediu.

Manualul Formarea formatorilor explică modul în care pot fi utilizate în practică aceste pachete de formare.

Seminar de formare privind accesul la justiție în materie de dreptul mediului (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Practicienii și formatorii din domeniul juridic interesați pot accesa aici podcasturile video ale seminarului organizat în limba engleză de Centro de Estudos Judiciários în cadrul activităților EJTN.

Linkuri conexe

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Ultima actualizare: 19/02/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.