Pravo okolja

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju evropskega okoljskega prava.

Izobraževalni moduli za področje evropskega okoljskega prava (Evropska komisija)

Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah in izvajanje z okoljem povezane zakonodaje sta področji, na katerih je seznanjenost s predpisi še posebno slaba. Vendar predpisi obstajajo in so pogosto zelo natančni. V Evropi imamo trenutno veliko zadev, pri katerih gre za sodno preganjanje kaznivih dejanj z okoljskimi posledicami. Generalni direktorat za okolje je ob zavedanju, da je treba izboljšati sodelovanje med EU in nacionalnimi sodniki, leta 2008 začel poseben program za razvoj izobraževalnih modulov o različnih vidikih okoljskega prava EU ter organizacijo delavnic in seminarjev za sodnike o izvajanju zakonodaje. Izobraževalni moduli so bili v okviru teh delavnic tudi testirani in izboljšani na podlagi prejetih povratnih informacij.

Glavni namen delavnic je ozaveščanje o okoljskem pravu in politiki EU na tem področju ter zagotavljanje foruma za izmenjavo znanja in izkušenj. Dodatno je njihov cilj tudi vključiti vodje in ponudnike izobraževanj. V ta namen so učna gradiva zasnovana tako, da jih je mogoče posodabljati in prilagajati potrebam ciljnih skupin na lokalni, nacionalni ali evropski ravni.

Izobraževalni sveženj za okoljsko pravo EU sestavljajo moduli o posameznih temah. Vsak modul sestavlja več izobraževanj, pri čemer je vsako od njih oblikovano kot posebna učna vaja, npr. študije primerov ali predstavitev direktiv.

Moduli so mešanica predstavitev s strani vodij izobraževanja in interaktivnega dela v obliki študij primerov (štiri v okviru 2,5-dnevnega seminarja). Vendar lahko vodje izobraževanj prosto uporabljajo gradiva po lastni presoji in, na primer, pripravijo svoje seminarje tako, da izberejo le omejen podsklop razpoložljivih izobraževanj.

Moduli so brezplačno na voljo tukaj v angleškem jeziku in pokrivajo naslednje teme:

  • pravo EU o presoji vplivov na okolje,
  • pravo EU o varstvu narave,
  • zakonodaja EU o odpadkih,
  • zakonodaja EU o vodah,
  • načela okoljskega prava EU in
  • kazenskopravno varstvo okolja.

Učna gradiva so na voljo tudi za naslednji splošni vprašanji:

  • dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah ter
  • vloga nacionalnih sodišč in Evropske komisije pri izvajanju evropske okoljske zakonodaje.

Priročnik Izobraževanje vodij izobraževanj pojasnjuje možnosti za uporabo teh izobraževalnih svežnjev v praksi.

Izobraževalni seminar o dostopu do sodišč pri zadevah s področja okoljskega prava (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Zainteresirani delavci v pravni stroki in vodje izobraževanj lahko dostopajo do video poddaj izobraževalnega seminarja, ki ga je v okviru dejavnosti EJTN v angleškem jeziku organiziral Centro de Estudos Judiciários, tukaj.

Sorodne povezave

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 19/02/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.