Právo EU obecně

Evropská komise a různé další organizace vypracovávají školicí materiály o právu Evropské unie jako celku. Tyto materiály mají sloužit jak právním odborníkům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti prostřednictvím samostudia, tak školitelům právních odborníků, kteří si přejí zorganizovat školení týkající se práva EU nebo určitých jeho aspektů. Informace o stávajících a budoucích evropských právních předpisech jsou k dispozici na internetovém portálu Komise.

Osnovy vzdělávání v několika oblastech evropského práva vycházející z doporučení Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN)

Evropská síť pro justiční vzdělávání vypracovala osnovy vzdělávání v různých oblastech evropského práva: správní právo, trestní právo, občanské právo a právnický jazyk, jakož i osnovy vzdělávání pro školitele týkající se metodiky rozvoje a poskytování školení v právní oblasti. Osnovy vzdělávání sestávají ze základních referenčních dokumentů a pomáhají řídit navrhování a plánování vzdělávacích aktivit pro členy EJTN. Tyto dokumenty nepředstavují manuály o jednotlivých tématech, ale mají sloužit jako praktické a užitečné příručky, které mohou školitelé okamžitě použít. Osnovy jsou pravidelně aktualizovány podskupinami Evropské sítě pro justiční vzdělávání, přičemž každá z nich je odpovědná za jinou oblast.

Osnovy vzdělávání jsou dostupné všem školitelům a poskytovatelům justičního vzdělávání, kteří mají zájem, na internetových stránkách EJTN.

Příručka pro řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie

Příručka pro řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie má za cíl prezentovat praktické tipy vycházející ze zkušeností získaných v Nizozemsku. Poskytuje jak obecné informace, tak i tipy týkající se toho, kdy a jak předložit věc Soudnímu dvoru.

Příručka byla vydána pod dohledem koordinátorů evropského práva pro nizozemské soudy. Má sloužit pouze pro informační účely a není v žádném ohledu závazná. Je dostupná v angličtině na internetových stránkách Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe).

Webcastingový portál Evropské komise

Komise pravidelně vysílá konference týkající se nejnovějšího vývoje v různých oblastech právních předpisů Evropské unie. Tato vysílání mohou být užitečná pro právní odborníky, kteří chtějí sledovat aktuální dění v oblasti či oblastech svého působení, i pro školitele, kteří si přejí názorně ilustrovat myšlenky, které představují v rámci svých školení.

Konference jsou nejčastěji, ale nikoli výhradně, vedeny v angličtině.

Živá vysílání jsou oznamována s předstihem na webcastingovém portálu a jsou dostupná na domovské stránce počínaje hodinou ohlášenou pro zahájení vysílání. Po skončení živého vysílání jsou internetové videozáznamy zpřístupněny v archivu a představují snadno použitelný a nákladově efektivní zdroj šetrný k životnímu prostředí.

Související odkazy

Sdružení státních rad a nejvyšších státních soudů EU (ACA-Europe)

Evropská síť pro justiční vzdělávání

Poslední aktualizace: 08/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.