EU:n oikeus yleisesti

Euroopan komissio ja useat muut organisaatiot laativat oppimateriaalia koko Euroopan unionin oikeudesta. Materiaali on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille, jotka haluavat kartuttaa tietämystään ja osaamistaan itsenäisesti, että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille, jotka haluavat järjestää EU:n oikeutta tai sen eri näkökohtia koskevaa koulutusta. Tietoa unionin nykyisestä ja tulevasta lainsäädännöstä on saatavana komission verkkosivuilta.

Euroopan juridisen koulutusverkoston suosittelemia opetusohjelmia unionin oikeuden eri aloilta

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN) on laatinut koulutusohjelmia unionin oikeuden eri aloilta: hallinto-oikeuden, rikosoikeuden ja yksityisoikeuden aloilta sekä oikeuskielestä. Lisäksi kouluttajia varten on laadittu ohjelmia oikeusalan koulutuksen kehittämis- ja toteuttamismenetelmistä. Koulutusohjelmat sisältävät keskeiset tausta-asiakirjat ja ovat apuna EJTN:n jäsenille suunnattujen koulutustoimien suunnittelussa ja kehittämisessä. Ne eivät ole käsiteltävien aiheiden oppikirjoja, vaan kouluttajat voivat hyödyntää niitä sellaisenaan kätevinä käytännön oppaina. Eri aloista vastaavat EJTN:n alaryhmät päivittävät koulutusohjelmia säännöllisin väliajoin.

Koulutusohjelmat ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden kouluttajien ja oikeudellisen koulutuksen järjestäjien saatavana EJTN:n verkkosivuilla.

Opas Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelystä

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyä koskevassa oppaassa esitetään Alankomaista saatuihin kokemuksiin perustuvia käytännön ehdotuksia. Siinä annetaan yleistietoa ja esitetään ehdotuksia siitä, miten ja milloin panna asia vireille unionin tuomioistuimessa.

Opas on julkaistu Alankomaiden tuomioistuinten eurooppaoikeuden koordinaattoreiden valvonnassa. Se on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksessa eikä se ole miltään osin sitova. Se on saatavana englanniksi Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistyksen (ACA-Europe) verkkosivuilla.

Euroopan komission verkkolähetysportaali

Komissio toimittaa säännöllisesti lähetyksiä Euroopan unionin lainsäädännön eri aloilla järjestetyistä ajankohtaisista konferensseista. Niiden avulla oikeusalan ammattilaiset voivat pysyä oman alansa kehityksen tasalla ja kouluttajat puolestaan havainnollistaa koulutuksessa esittelemiään ideoita.

Konferenssit pidetään enimmäkseen englanniksi.

Suoria verkkolähetyksiä voi seurata portaalin kotisivulla ennalta ilmoitettuna ajankohtana. Konferensseista tehdyt videotallenteet ovat helppokäyttöinen, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tietolähde itse tapahtuman jälkeen. Niihin voi tutustua arkistossa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

EU:n korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistys (ACA-Europe)

Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN)

Päivitetty viimeksi: 08/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.