Općenito o pravu EU-a

Europska komisija i razne druge organizacije razvijaju materijale za izobrazbu o pravu Europske unije u cjelini. Svrha je tih materijala pomoći pravnim stručnjacima koji žele samostalno učiti i proširiti svoje znanje i razumijevanje te predavačima koji žele organizirati tečajeve izobrazbe o pravu EU-a ili nekim njegovim aspektima. Informacije o postojećem i budućem zakonodavstvu EU-a dostupne su naweb-mjestu Komisije.

Programi izobrazbe u nekoliko područja europskog prava, u skladu s preporukama Europske mreže za pravosudnu izobrazbu

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu pripremila je programe u različitim područjima europskog prava: upravno pravo, kazneno pravo, građansko pravo i pravni jezik te programe za predavače o metodologiji za pripremu i provođenje pravne izobrazbe. Programi izobrazbe predstavljaju glavne referentne dokumente i služe kao pomoć za izradu i planiranje aktivnosti izobrazbe za članove EJTN-a. Oni nisu priručnici o obuhvaćenim temama već bi trebali služiti kao praktični i korisni vodiči koje predavači mogu odmah upotrebljavati. Podskupine EJTN-a, od kojih je svaka odgovorna za drugo područje, redovito ažuriraju programe.

Programi izobrazbe dostupni su svim zainteresiranim predavačima i pružateljima izobrazbe u području pravosuđa na web-mjestu EJTN-a.

Vodič za pokretanje postupka odlučivanja o prethodnom pitanju pred Sudom Europske unije

Svrha je Vodiča za pokretanje postupka odlučivanja o prethodnom pitanju pred sudom Europske unije dati praktične savjete na temelju iskustva stečenog u Nizozemskoj. U njemu su navedene opće informacije i prijedlozi kada i kako predmet uputiti sudu.

Vodič je izdan pod nadzorom koordinatora europskog prava za nizozemske sudove. Trebao bi služiti samo u informativne svrhe i nije ni u kojem smislu obvezujući. Dostupan jena engleskom na web-mjestu Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (ACA-Europa).

Portal za internetski prijenos Europske komisije

Komisija redovito objavljuje konferencije o novostima u različitim područjima zakonodavstva Europske unije. One bi mogle biti od koristi pravnim stručnjacima koji žele pratiti aktualne događaje iz svojih područja stručnosti i predavačima koji žele slikovito prikazati teme svojih tečajeva izobrazbe.

Konferencije se najčešće, ali ne isključivo, održavaju na engleskom.

Emitiranje uživo putem interneta najavljuje se unaprijed i dostupno je napočetnoj stranici od predviđenog datuma početka. Nakon emitiranja uživo, internetski videozapisi dostupni su u arhivima i mogu poslužiti kao resurs kojim se lako koristiti, koji je ekonomičan i nije štetan za okoliš.

Ostale poveznice

Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova EU-a (ACA-Europe)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 08/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.