Vispārīgās ES tiesības

Eiropas Komisija un daudzas citas organizācijas izstrādā mācību materiālus par Eiropas Savienības tiesībām kopumā. Šie materiāli ir paredzēti tam, lai palīdzētu gan praktizējošiem juristiem, kuri zināšanu paplašināšanai un sapratnes palielināšanai vēlas mācīties patstāvīgi, gan praktizējošo juristu pasniedzējiem, kuri organizē mācības par ES tiesībām vai to aspektiem. Informācija par spēkā esošajiem un topošajiem Eiropas tiesību aktiem ir atrodama Komisijas tīmekļa vietnē.

Tādas mācību programmas dažādās Eiropas tiesību jomās, kuras iesaka Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla ietvaros ir izstrādātas mācību programmas dažādās Eiropas tiesību jomās — administratīvajās tiesībās, krimināltiesībās, civiltiesībās un attiecībā uz juridisko terminoloģiju, kā arī pasniedzējiem paredzēti materiāli par tiesisko apmācību sagatavošanas un pasniegšanas metodoloģiju. Šajās mācību programmās ir norādīti pamata atsauces dokumenti, un tās EJTN locekļiem palīdz pārvaldīt mācību pasākumu sagatavošanu un plānošanu. Tās nav veidotas kā mācību grāmatas par kādām konkrētām tēmām, bet kā praktiskas un noderīgas rokasgrāmatas, kuras pasniedzēji var izmantot uzreiz. Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla apakšgrupas, kuras katra ir atbildīga par savu jomu, šīs programmas regulāri atjaunina.

Mācību programmas visiem ieinteresētajiem pasniedzējiem un tiesiskās apmācības pakalpojumu sniedzējiem ir pieejamas EJTN tīmekļa vietnē.

Rokasgrāmata par prejudiciāla nolēmuma procesu Eiropas Savienības Tiesā

Rokasgrāmatas par prejudiciāla nolēmuma procesu Eiropas Savienības Tiesā izveides mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta Nīderlandē. Tajā ir sniegta vispārīga informācija, kā arī ieteikumi par to, kad un kā vērsties Tiesā.

Rokasgrāmata ir sagatavota Nīderlandes tiesu Eiropas tiesību koordinatoru pārraudzībā. Tā ir paredzēta izmantošanai tikai informatīvā nolūkā, un tajā sniegtā informācija nav juridiski saistoša. Rokasgrāmata ir pieejama angļu valodā Eiropas Savienības Valstu padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA-Europe) tīmekļa vietnē.

Eiropas Komisijas tīmekļraides portāls

Komisija regulāri pārraida konferences par jaunākajiem notikumiem dažādās Eiropas Savienības likumdošanas jomās. Tas var būt noderīgi praktizējošiem juristiem, kuri vēlas iegūt jaunāko informāciju savā(-ās) jomā(-ās), un pasniedzējiem, kuri vēlas ilustratīvi atainot idejas, par kurām tiek runāts mācībās.

Konferences parasti (bet ne vienmēr) notiek angļu valodā.

Informācija par tiešraidēm tīmekļraides portālā tiek publicēta iepriekš, tiešraides ir pieejamas tīmekļa vietnē no to plānotā sākuma laika. Pēc tiešraides videoieraksti ir pieejami tiešsaistē arhīvā kā viegli lietojams, rentabls un videi draudzīgs resurss.

Papildu saites

Eiropas Savienības Valstu padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija (ACA-Europe)

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Lapa atjaunināta: 08/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.