EU-recht in het algemeen

De Europese Commissie en verscheidene andere organisaties ontwikkelen opleidingsmateriaal over het EU-recht als geheel. Dit materiaal is zo ontworpen dat het zowel van nut is voor beoefenaars van een juridisch beroep die zelfstandig willen studeren om hun kennis en begrip van het EU-recht of bepaalde aspecten daarvan te vergroten, als voor opleiders van beoefenaars van een juridisch beroep die trainingssessies over het EU-recht of bepaalde aspecten daarvan willen organiseren. Voor informatie over huidige en toekomstige Europese wetgeving kan men terecht op de website van de Commissie.

Opleidingsprogramma's over diverse terreinen van het Europees recht, zoals aanbevolen door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Het ENJO heeft opleidingsprogramma's ontwikkeld over diverse terreinen van het Europees recht: bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht en rechtstaal, alsook over methoden voor het ontwikkelen en verstrekken van juridische opleidingen. De opleidingsprogramma's vormen referentiedocumenten en helpen ENJO-leden met het beheer van de ontwikkeling en planning van opleidingsactiviteiten. Ze zijn niet bedoeld als tekstboeken maar als praktische en bruikbare handleidingen voor opleiders die meteen kunnen worden gebruikt. De programma's worden regelmatig door de subwerkgroepen van het ENJO bijgewerkt. Elke subwerkgroep is verantwoordelijk voor andere terreinen.

De opleidingsprogramma's zijn voor alle geïnteresseerde opleiders en aanbieders van justitiële opleidingen beschikbaar op de website van het ENJO.

Gids voor prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

De Gids voor prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie bevat praktische aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen in Nederland. Er worden algemene informatie en aanbevelingen gegeven over het tijdstip en de wijze waarop een zaak bij het Hof aanhangig kan worden gemaakt.

De Gids is gepubliceerd onder supervisie van de coördinatoren Europees recht van de Nederlandse gerechten. Hij is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en op geen enkele wijze bindend. De Gids is beschikbaar in het Engels op de website van de Vereniging van Raden van State en Hoogste Bestuursrechtelijke Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-Europe).

Webcast portal van de Europese Commissie

De Commissie zendt regelmatig conferenties uit over de laatste ontwikkelingen op verschillende terreinen van EU-wetgeving. Dit kan zowel nuttig zijn voor rechtsbeoefenaars die up-to-date willen blijven op hun vakgebied, als voor opleiders die de kennis die ze in trainingssessies overbrengen, willen illustreren.

Conferenties zijn vaak, maar niet altijd, in het Engels.

Livewebcasts worden van tevoren aangekondigd en vanaf het opgegeven tijdstip op de homepage uitgezonden. Na de live-uitzending zijn de video-opnames online beschikbaar in de archieven en vormen dan een gebruiksvriendelijk, kosteneffectief en milieuvriendelijk leermiddel.

Gerelateerde links

Vereniging van Raden van State en Hoogste Bestuursrechtelijke Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-Europe)

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Laatste update: 08/02/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.