Dreptul UE în general

Comisia Europeană și diferite alte organizații elaborează materiale de formare privind dreptul Uniunii Europene în ansamblu. Respectivele materiale sunt concepute pentru a-i ajuta atât pe profesioniștii din domeniul juridic care doresc să studieze în mod independent pentru a-și îmbogăți cunoștințele și a-și aprofunda înțelegerea, cât și pe formatorii profesioniștilor din domeniul juridic care doresc să organizeze sesiuni de formare privind dreptul UE sau aspecte ale acestuia. Informații cu privire la legislația europeană actuală și viitoare sunt disponibile pe site-ul Comisiei.

Programe de formare în diferite domenii ale dreptului european, recomandate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară a elaborat programe de formare în diferite domenii ale dreptului european: drept administrativ, drept penal, drept civil și limbaj juridic, precum și, pentru formatori, programe privind metodologia de elaborare și de furnizare de cursuri de formare juridică. Programele de formare reprezintă documente de referință de bază și contribuie la conceperea și planificarea activităților de formare pentru membrii EJTN. Acestea nu sunt manuale referitoare la subiectele vizate, ci sunt concepute pentru a servi drept ghiduri practice și utile pe care formatorii le pot utiliza imediat. Programele sunt actualizate periodic de subgrupurile EJTN care sunt responsabile pentru diferite domenii.

Programele de formare sunt puse la dispoziția tuturor formatorilor și furnizorilor de cursuri de formare judiciară interesați pe site-ul EJTN.

Ghid privind procedura preliminară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Ghidul privind procedura preliminară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene vizează formularea de sugestii practice bazate pe experiența dobândită în materie în Țările de Jos. Acesta oferă informații generale, precum și sugestii cu privire la momentul și modul introducerii unei acțiuni în fața Curții.

Ghidul a fost publicat sub supravegherea unor coordonatori în materie de drept european pentru instanțele neerlandeze. Acesta este destinat a fi utilizat doar în scop informativ și nu este obligatoriu în nicio privință. Ghidul este disponibil în limba engleză pe site-ul Asociației Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (ACA-Europe).

Portalul de transmisiuni pe internet al Comisiei Europene

Comisia difuzează periodic conferințe privind cele mai recente evoluții din diferite domenii ale legislației Uniunii Europene. Acest lucru poate fi util profesioniștilor din domeniul juridic care doresc să fie informați permanent cu privire la domeniul (domeniile) lor de activitate și formatorilor care doresc să ilustreze ideile pe care le prezintă în cadrul sesiunilor lor de formare.

Conferințele se desfășoară de obicei, dar nu exclusiv, în limba engleză.

Transmisiunile în direct pe internet sunt anunțate în prealabil pe portalul de transmisiuni pe internet și sunt disponibile pe pagina de întâmpinare începând cu momentul programat de începere. După transmisiunea în direct, înregistrările video online sunt disponibile în arhive și reprezintă o sursă de informare eficientă din punctul de vedere al costurilor, ușor de utilizat și, în același timp, ecologică.

Linkuri conexe

Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din UE (ACA-Europe)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Ultima actualizare: 08/02/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.