Splošno o pravu EU

Evropska komisija in različne druge organizacije razvijajo učno gradivo o pravu Evropske unije kot celote. To gradivo je zasnovano kot pripomoček za delavce v pravni stroki, ki želijo študirati sami ter tako poglobiti svoje znanje in razumevanje, ter vodje izobraževanj za delavce v pravni stroki, ki želijo organizirati izobraževanja o pravu EU ali njegovih posameznih vidikih. Informacije o trenutni in prihodnji evropski zakonodaji so na voljo na spletišču Komisije.

Učni načrti za izobraževanje na več področjih evropskega prava, ki jih priporoča Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju je razvila učne načrte za izobraževanje na različnih področjih evropskega prava, in sicer za upravno pravo, kazensko pravo, civilno pravo in pravni jezik, ter tudi za vodje izobraževanj v zvezi z metodologijo za oblikovanje in izvajanje pravnega izobraževanja. Učni načrti za izobraževanje predstavljajo osnovne referenčne dokumente ter pomagajo usmerjati zasnovo in načrtovanje dejavnosti izobraževanja za člane EJTN. To niso učbeniki o obravnavanih temah, ampak so zasnovani kot praktični in uporabni priročniki, ki jih lahko vodje izobraževanj nemudoma začnejo uporabljati. Učne načrte redno posodabljajo podskupine EJTN, pri čemer so odgovorne za različna področja.

Učni načrti za izobraževanje so na voljo vsem zainteresiranim vodjem izobraževanj in ponudnikom izobraževanj na področju pravosodja na spletišču EJTN.

Priročnik o postopku predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije

Namen priročnika o postopku predhodnega odločanja pred Sodiščem Evropske unije je zagotoviti praktične napotke, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih na Nizozemskem. Priročnik vsebuje splošne informacije ter tudi napotke o tem, kako in kdaj zadevo predložiti Sodišču.

Izdan je bil za nizozemska sodišča pod nadzorom koordinatorjev za evropsko pravo. Namenjen je izključno uporabi v informativne namene in v nobenem pogledu ni zavezujoč. Na voljo je v angleškem jeziku na spletišču Združenja državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije.

Portal Evropske komisije za spletno predvajanje

Komisija redno predvaja konference o najnovejšem razvoju na različnih področjih zakonodaje Evropske unije. To je lahko koristno za delavce v pravni stroki, ki želijo biti obveščeni o svojem področju, in za vodje izobraževanj, ki iščejo primere za ponazoritev konceptov, o katerih predavajo v okviru izobraževanj.

Konference so najpogosteje, vendar ne vedno, v angleškem jeziku.

Spletni prenosi v živo so vnaprej napovedani na portalu za spletno predvajanje in so na voljo na domači strani od navedenega časa začetka. Po prenosu v živo so spletni videoposnetki na voljo v arhivu ter zagotavljajo enostaven, cenovno ugoden in okolju prijazen vir informacij.

Sorodne povezave

Združenje državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 08/02/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.