Obrasci – dostava pismena


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1393/2007.


Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 teži se poboljšanju i ubrzanju slanja sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima za dostavu između država članica.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije i Danskoj, koja je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Uredbe izjavom temeljenom na usporednom sporazumu sklopljenom s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni različiti načini slanja i dostave pismena: slanje putem tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje putem diplomatskih ili konzularnih kanala, slanje putem pošte i izravna dostava.

Uredbom je predviđeno sedam obrazaca.

Dodatni podaci: Dostava dokumenata.

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

 • F.1. Zahtjev za dostavu pismena
  • na hrvatski
 • F.2. Potvrda o primitku
  • na hrvatski
 • F.3. Obavijest o povratu zahtjeva i pismena
  • na hrvatski
 • F.4. Obavijest o prosljeđivanju zahtjeva i pismena nadležnom tijelu za zaprimanje
  • na hrvatski
 • F.5. Obavijest mjesno nadležnog tijela za zaprimanje o primitku zahtjeva i pismena, koja se šalju tijelu za slanje
  • na hrvatski
 • F.6. Potvrda o dostavi ili neuspjeloj dostavi pismena
  • na hrvatski
 • F.7. Informacije za adresata o pravu na odbijanje primitka pismena
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 25/04/2022