Nařízení Brusel IIa – Formuláře pro věci a manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2201/2003


Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa) se vztahuje na soudní řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené nebo uzavřené ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti před 1. srpnem 2022.

Pro řízení zahájená dne 1. srpna 2022 nebo později bylo nařízení Brusel IIa nahrazeno nařízením Rady (EU) 2019/1111 (nařízení Brusel IIb). Další informace o nařízení Brusel IIb: oznámení a online formuláře.

Nařízení Brusel IIa se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

Nařízení Brusel IIa určuje členský stát, jehož soudy jsou příslušné rozhodovat ve věcech rodičovské zodpovědnosti nebo ve věcech manželských při existenci mezinárodního prvku. Dále stanoví, že rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti vydaná v jednom členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. V závislosti na druhu rozhodnutí může být zapotřebí prohlášení vykonatelnosti („exequatur“).

Nařízení Brusel IIa navíc doplňuje a posiluje Haagskou úmluvu z roku 1980 tím, že stanoví pravidla pro spolupráci v případech únosu dítěte jedním z rodičů mezi členskými státy.

Každý členský stát určí alespoň jeden ústřední orgán, který bude nápomocen při uplatňování nařízení Brusel IIa.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • Osvědčení uvedené v článku 39 týkající se rozhodnutí ve věcech manželských
  • v jazyce: čeština
 • Osvědčení uvedené v článku 39 týkající se rozhodnutí ve věci rodičovské zodpovědnosti
  • v jazyce: čeština
 • Osvědčení uvedené v čl. 41 odst. 1 týkající se rozhodnutí o právu na styk s dítětem
  • v jazyce: čeština
 • Osvědčení uvedené v čl. 42 odst. 1 týkající se navrácení dítěte
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 27/09/2022