Uredba Bruxelles II.a – Obrasci za bračne sporove i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2201/2003


Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 (Uredba Bruxelles II.a) primjenjuje se na sudske postupke koji su pokrenuti, na javne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću prije 1. kolovoza 2022.

Kad je riječ o sporovima pokrenutima 1. kolovoza 2022. ili nakon tog datuma, Uredba Bruxelles II.a zamijenjena je Uredbom Vijeća (EU) 2019/1111 (Uredba Bruxelles II.b). Dodatne informacije o Uredbi Bruxelles II.b: obavijesti i internetski obrasci.

Uredba Bruxelles II.a primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Uredbom Bruxelles II.a određuje se u kojoj su državi članici sudovi nadležni za odlučivanje u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću ili u bračnim sporovima s međunarodnim elementom. Osim toga, predviđeno je da se odluka u bračnim sporovima ili stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću donesena u određenoj državi članici priznaje u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom. Ovisno o vrsti odluke, može biti potrebno proglašenje izvršnosti („egzekvatura”).

Uredbom Bruxelles II.a dopunjuje se i učvršćuje Haška konvencija iz 1980. utvrđivanjem pravila o suradnji država članica u slučajevima roditeljske otmice djeteta.

Svaka država članica imenuje barem jedno središnje tijelo koje pomaže u primjeni Uredbe Bruxelles II.a.

Uredbom je predviđeno četiri standardnih obrazaca.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

 • Potvrda iz članka 39. o sudskim odlukama u bračnim stvarima
  • na hrvatski
 • Potvrda iz članka 39. o sudskim odlukama o roditeljskoj odgovornosti
  • na hrvatski
 • Potvrda iz članka 41. stavka 1. o sudskim odlukama o pravu na kontakt s djetetom
  • na hrvatski
 • Potvrda iz članka 42. stavka 1. o predaji djeteta
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 27/09/2022