Regula “Brisele IIa” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību – veidlapas


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 2201/2003


Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 (Regulu “Brisele IIa”) piemēro tiesas procesiem, kuri uzsākti, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti laulības lietās un lietās par vecāku atbildību līdz 2022. gada 1. augustam.

Attiecībā uz tiesas procesiem, kuri uzsākti pēc 2022. gada 1. augusta, Regula “Brisele IIa” ir aizstāta ar Padomes Regulu (ES) 2019/1111 (Regulu “Brisele IIb”). Papildu informācija par regulu “Brisele IIb”: paziņojumi un tiešsaistes veidlapas.

Regulu “Brisele IIa” piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Regulā “Brisele IIa” ir noteikts, kuras dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija lemt par lietām par vecāku atbildību vai laulības lietām, kurās ir starptautisks elements. Tajā arī noteikts, ka vienā dalībvalstī pieņemts lēmums laulības lietās un lietās par vecāku atbildību pārējās dalībvalstīs tiek atzīts bez kādas īpašas procedūras. Atkarībā no lēmuma veida var būt nepieciešama izpildāmības pasludināšana (exequatur).

Turklāt Regula “Brisele IIa” papildina un pastiprina 1980. gada Hāgas konvenciju, precizējot noteikumus par sadarbību starp dalībvalstīm lietās par vecāku veiktu bērna nolaupīšanu.

Katra dalībvalsts norīko vismaz vienu centrālo iestādi, kas sniedz palīdzību Regulas “Brisele IIa” piemērošanā.

Regula ietver četras standartizētas veidlapas.

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

 • 39. Pantā minētā apliecība par spriedumiem laulības lietās
  •  latviešu
 • 39. Pantā minētā apliecība spriedumiem par vecāku atbildību
  •  latviešu
 • 41. Panta 1. punktā minētā apliecība spriedumiem par saskarsmes tiesībām
  •  latviešu
 • 42. Panta 1. Punktā minētā apliecība par bērna atpakaļatdošanu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 27/09/2022