Rozporządzenie Bruksela II bis – Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 2201/2003


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 (rozporządzenie Bruksela II bis) ma zastosowanie do postępowań sądowych wszczętych, do dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej przed dniem 1 sierpnia 2022 r.

W przypadku postępowań wszczętych w dniu 1 sierpnia 2022 r. lub po tej dacie rozporządzenie Bruksela II bis zastąpiono rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1111 (rozporządzenie Bruksela II ter). Dodatkowe informacje na temat rozporządzenia Bruksela II ter: powiadomienia i formularze online.

Rozporządzenie Bruksela II bis stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Rozporządzenie Bruksela II bis określa, które państwo członkowskie ma jurysdykcję sądową w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej lub w sprawach małżeńskich, jeżeli istnieje element międzynarodowy. Przewiduje również, że orzeczenia wydane w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w jednym państwie członkowskim są uznawane w pozostałych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. W zależności od rodzaju orzeczenia konieczne może być stwierdzenie wykonalności (exequatur).

Ponadto rozporządzenie Bruksela II bis uzupełnia i wzmacnia konwencję haską z 1980 r., ponieważ określono w nim zasady współpracy między państwami członkowskimi w przypadkach uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców.

Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ centralny, który ma pomagać w stosowaniu rozporządzenia Bruksela II bis.

W rozporządzeniu przewidziano cztery standardowe formularze.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

 • Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 39 dotyczące orzeczeń w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 41 ust. 1 dotyczące orzeczeń w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem
  • w jęz. polski
 • Świadectwo określone w art 42 ust. 1 dotyczące powrotu dziecka
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 27/09/2022