Regulamentul Bruxelles IIa – Formulare-tip în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2201/2003


Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIa) se aplică acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești înainte de 1 august 2022.

Pentru procedurile inițiate la 1 august 2022 sau după această dată, Regulamentul Bruxelles IIa a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIb). Informații suplimentare privind Regulamentul Bruxelles IIa: notificări și formulare online.

Regulamentul Bruxelles IIa se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Regulamentul Bruxelles IIa stabilește care este statul membru ale cărui instanțe sunt competente să se pronunțe în materia răspunderii părintești sau în materie matrimonială, în cazul în care există un element internațional. De asemenea, prevede că hotărârile judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la nicio altă procedură. În funcție de tipul hotărârii, poate fi necesară încuviințarea executării (exequatur).

În plus, Regulamentul Bruxelles IIa completează și consolidează Convenția de la Haga din 1980 prin specificarea unor norme privind cooperarea între statele membre în cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți.

Fiecare stat membru desemnează cel puțin o autoritate centrală care să asiste la aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa.

Regulamentul prevede patru formulare-tip.

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi consultate în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

 • Certificatul prevăzut la articolul 39 privind hotărârile în materie matrimonială
  • în română
 • Certificatul menţionat la articolul 39 privind hotărârile în materia răspunderii părinteşti
  • în română
 • Certificatul menţionat la articolul 41 alineatul (1) privind hotărârile în materia dreptului de vizită
  • în română
 • Certificatul menţionat la articolul 42 alineatul (1) privind înapoierea copilului
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 27/09/2022