Uredba Bruselj IIa – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – obrazci


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 2201/2003


Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 (uredba Bruselj IIa) se uporablja za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred 1. avgustom 2022 v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Za postopke, ki so se začeli 1. avgusta 2022 ali pozneje, je bila uredba Bruselj IIa nadomeščena z Uredbo Sveta (EU) 2019/1111 (uredba Bruselj IIb). Dodatne informacije o uredbi Bruselj IIb: uradna obvestila in spletni obrazci.

Uredba Bruselj IIa se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Uredba Bruselj IIa določa, katera sodišča v kateri državi članici so pristojna za odločanje v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ali zakonskih sporih z mednarodnim elementom. Poleg tega določa, da se sodna odločba, izdana v državi članici v zakonskih sporih ali sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, prizna v drugih državah članicah, ne da bi bil potreben kakršen koli poseben postopek. Glede na vrsto odločbe je morda potrebna razglasitev izvršljivosti („eksekvatura“).

Uredba Bruselj IIa poleg tega dopolnjuje in krepi določbe Haaške konvencije iz leta 1980, in sicer z določitvijo pravil o sodelovanju držav članic v primerih starševskega protipravnega odvzema otrok.

Vsaka država članica imenuje vsaj en osrednji organ za pomoč pri uporabi uredbe Bruselj IIa.

Uredba določa štiri standardne obrazce.

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

 • Potrdilo iz člena 39 o sodnih odločbah v zakonskih sporih
  • v slovenščina
 • Potrdilo iz člena 39 o sodnih odločbah glede starševske odgovornosti
  • v slovenščina
 • Potrdilo iz člena 41(1) o sodnih odločbah glede pravice do stikov
  • v slovenščina
 • Potrdilo iz člena 42(1) o vrnitvi otroka
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 27/09/2022