Formuláře pro odškodnění obětí trestných činů


Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2004/80/ES.


Aby se obětem úmyslných násilných trestných činů usnadnil přístup k odškodnění v přeshraničních případech, zavádí směrnice systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

  • Osoby, které se stanou obětí trestného činu během pobytu v zahraničí (v členském státě EU, v němž nežijí), mohou žádost podat asistenčnímu orgánu ve státě, ve kterém žijí.
  • Asistenční orgán žádost přeloží a předá ji rozhodujícímu orgánu v členském státě, kde byl trestný čin spáchán. Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Směrnice stanoví dva vzorové formuláře pro předávání žádostí o odškodnění v přeshraničních situacích.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje nástroj pro vyhledávání příslušných orgánů, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Další informace: Odškodnění

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

  • Formulář pro předávání žádostí o odškodňování v přeshraničních situacích
    • v jazyce: čeština
  • Formulář pro předávání rozhodnutí žádosti o odškodnění v přeshraničních situacích
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 19/01/2023