Rikoksen uhreille maksettaviin korvauksiin liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2004/80/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Direktiivissä säädetään myös kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jotta tahallisten väkivaltarikosten uhreja voidaan auttaa hakemaan korvausta rajatylittävissä tapauksissa:

  • Jos hakija on joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan), hänellä on oikeus tehdä hakemus asuinvaltionsa avustavalle viranomaiselle.
  • Avustava viranomainen käännättää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin. Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Direktiivillä otetaan käyttöön kaksi vakiolomaketta korvaushakemusten lähettämiseksi rajatylittävissä tilanteissa.

Lomakkeiden lähettäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Sivulla olevan hakutoiminnon avulla voi hakea ne toimivaltaiset viranomaiset, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Lisätietoja: Korvaukset

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2024 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

Tallenna lomakkeen luonnos, jos keskeytät lomakkeen täyttämisen 30 minuutiksi, tai kaikki syöttämäsi tiedot häviävät.

  • Lomake rajat ylittävään tapaukseen liittyvän korvaushakemuksen toimittamista varten
    • kieli: suomi
  • Lomake rajat ylittävään tapaukseen liittyvää korvaushakemusta koskevan päätöksen toimittamista varten
    • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 19/01/2023