Obrasci – naknada štete žrtvama kaznenih dijela


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ.


Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućila naknada štete u prekograničnim predmetima, Direktivom se uspostavlja sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • osobe koje postanu žrtve kaznenog djela dok su u inozemstvu (u državi članici EU-a u kojoj ne žive) mogu podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi u kojoj žive.
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici u kojoj je počinjeno kazneno djelo. Tijelo koje odlučuje nadležno je za procjenu zahtjeva i isplatu naknade.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca za prosljeđivanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Dodatne informacije: Naknada štete

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

  • Obrazac za prosljeđivanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • na hrvatski
  • Obrazac za prosljeđivanje odluke o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 19/01/2023