Obrasci – naknada štete žrtvama kaznenih dijela


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2004/80/EZ.


Direktiva se odnosi na sve države članice Europske unije.

Sve države članice osiguravaju uvrštavanje u nacionalna pravila sheme o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom na njihovu teritoriju, čime se jamči pravedna i primjerena naknada štete žrtvama. Naknada štete bit će dostupna u nacionalnim i prekograničnim slučajevima, odnosno neovisno o državi u kojoj žrtva ima boravište te neovisno o tome u kojoj je državi članici kazneno djelo počinjeno.

Direktivom se stvara sustav za suradnju između nacionalnih tijela radi prijenosa prijava za naknadu štete u prekograničnim slučajevima. Žrtve kaznenih djela počinjenih izvan država članica u kojima imaju uobičajeno boravište mogu se obratiti nadležnom tijelu u vlastitoj državi članici (pomoćno tijelo) kako bi podnijele prijavu i primile pomoć povezanu s praktičnim i administrativnim formalnostima. Nadležno tijelo u državi članici u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište izravno prenosi prijavu nadležnom tijelu u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno (nadležno tijelo koje odlučuje), a to je tijelo odgovorno za procjenu prijave i isplatu naknade štete.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Dodatni podaci: Naknada štete.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

  • Obrazac za prosljeđivanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • na hrvatski
  • Obrazac za prosljeđivanje odluke o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 26/09/2022