Kompensacijos nusikaltimų aukoms formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Direktyva 2004/80/EB.


Tam, kad smurtinių tyčinių nusikaltimų aukos galėtų gauti kompensaciją tarpvalstybinėse bylose, šia direktyva nustatyta nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema:

  • Asmenys, prieš kuriuos padaromi nusikaltimai jiems būnant užsienyje (ES valstybėje narėje, kurioje jie negyvena), gali pateikti prašymą valstybės narės, kurioje jie gyvena, padedančiajai institucijai.
  • Padedančioji institucija išverčia prašymą ir jį persiunčia valstybės narės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, sprendžiančiajai institucijai. Prašymus nagrinėja ir kompensacijas moka sprendžiančioji institucija.

Direktyvoje numatytos dvi standartinės formos kompensacijos prašymams tarpvalstybiniais atvejais persiųsti.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir kt. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Papildoma informacija: Žalos atlyginimas

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

  • Pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    •  lietuvių
  • Sprendimo dėl pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 19/01/2023