Veidlapas, kas saistītas ar kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Direktīvu 2004/80/EK.


Lai palīdzētu tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietās, ar direktīvu ir izveidota sadarbības sistēma starp valstu iestādēm.

  • Ja persona, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā viņa nedzīvo), ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, viņa var iesniegt pieteikumu palīgiestādei savas dzīvesvietas dalībvalstī.
  • Palīgiestāde pārtulko un nosūta pieteikumu lēmējiestādei dalībvalstī, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums. Lēmējiestāde ir atbildīga par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Direktīvā ir paredzētas divas standarta veidlapas kompensācijas pieteikumu nosūtīšanai pārrobežu gadījumos.

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem u. c. atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Papildu informācija Kompensācija

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Papildu informācija: Kompensācija

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

  • Veidlapa kompensācijas pieteikuma nosūtīšanai pārrobežu gadījumos
    •  latviešu
  • Veidlapa tāda lēmuma nosūtīšanai, kas attiecas uz kompensācijas pieteikumu pārrobežu gadījumos
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 19/01/2023