Formoli għall-kumpens għal vittmi ta’ delitti


Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward id-Direttiva 2004/80/KE.


Sabiex tgħin lill-vittmi ta’ delitti vjolenti u intenzjonali jaċċessaw kumpens f’każijiet transfruntieri, id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali:

 • Il-persuni li jisfaw vittmi ta’ delitti waqt li jkunu barra pajjiżhom (fi Stat Membru tal-UE li ma jgħixux fih) jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni lill-awtorità li qed tgħin fl-Istat fejn jgħixu.
 • L-awtorità li qed tgħin tittraduċi u tibgħat l-applikazzjoni lill-awtorità li qed tiddeċiedi fl-Istat Membru fejn ikun seħħ id-delitt. L-awtorità li qed tiddeċiedi hija responsabbli għall-valutazzjoni tal-applikazzjoni u għall-ħlas tal-kumpens.

Id-Direttiva tipprevedi żewġ formoli standard għat-trażmissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-kumpens f’sitwazzjonijiet transfruntieri.

Sottomissjoni ta’ formoli lill-awtorità kompetenti

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħatu lill-awtorità kompetenti rilevanti bil-mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna tinkludi għodda ta’ tiftix biex issib l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

Informazzjoni addizzjonali: Kumpens

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2024, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

Jekk jogħġbok innota li jekk taqbeż it-30 minuta ta' inattività, kull ma daħħalt jintilef jekk ma tissejvjax abbozz!

 • Formola għat-trażmissjoni ta’ applikazzjoni għal kumpens f’sitwazzjonijiet trans-fruntieri
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola għat-trażmissjoni ta’ deċiżjoni dwar applikazzjoni għal kumpens f’sitwazzjonijiet trans-fruntieri
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament : 19/01/2023