Formulare pentru despăgubirea victimelor infracționalității


Informații la nivel național și formulare online referitoare la Directiva 2004/80/CE.


Pentru a ajuta victimele să primească despăgubiri în cazurile transfrontaliere, directiva stabilește un sistem de cooperare între autoritățile naționale:

  • Persoanele care sunt victime ale infracționalității pe durata șederii în străinătate (într-un alt stat membru al UE decât cel în care trăiesc) pot depune o cerere la autoritatea responsabilă cu asistența din statul în care trăiesc.
  • Autoritatea responsabilă cu asistența traduce cererea și o transmite autorității de decizie din statul membru în care a fost comisă infracțiunea. Autoritatea de decizie este responsabilă cu evaluarea cererii și cu plata despăgubirilor.

Directiva prevede două formulare-tip pentru transmiterea cererilor de despăgubire în situații transfrontaliere.

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Completed forms should be sent to the relevant competent authority in a manner required by the authority. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.

Informații suplimentare: Despăgubire

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

  • Formular pentru transmiterea unei cereri de despăgubiri în situații transfrontaliere
    • în română
  • Formular pentru transmiterea deciziei privind o cerere de despăgubiri în situații transfrontaliere
    • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 19/01/2023