Formuláre pre odškodnenie obetí trestných činov


Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims


To help victims of violent intentional crime to access compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in the EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State they live.
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The directive provides for two standard forms for the transmission of applications for compensation in cross-border situations.

Additional information: Compensation

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2022 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

  • Formulár pre odosielanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina
  • Formulár pre odosielanie rozhodnutia o žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Last update : 06/10/2020