Έντυπα για αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 [κανονισμός Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση)] αντικατέστησε τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο νέος αυτός κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις δικαστικές διαδικασίες που κινούνται, στα δημόσια έγγραφα που καταρτίζονται ή καταχωρίζονται επίσημα και στους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται κατά ή μετά την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας βάσει παράλληλης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κανονισμό 44/2001. Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2007.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις αποφάσεις που εκδίδονται σε δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί, στα δημόσια έγγραφα που έχουν καταρτισθεί ή καταχωρισθεί επίσημα και στους δικαστικούς συμβιβασμούς που έχουν εγκριθεί ή συναφθεί πριν από την 10η Ιανουαρίου 2015 και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 προβλέπει δύο τυποποιημένα έντυπα: μία βεβαίωση που αφορά δικαστική απόφαση και μία βεβαίωση που αφορά δημόσιο έγγραφο/δικαστικό συμβιβασμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 προβλέπει δύο τυποποιημένα έντυπα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Κανονισμός Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση) και Εκτέλεση αποφάσεων

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 - Βεβαιωση σχετικα με αποφαση σε αστικες και εμπορικες υποθεσεις
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 - Βεβαιωση σχετικα με δημοσιο εγγραφο ή δικαστικο συμβιβασμο σε αστικες και εμπορικες υποθεσεις
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 - Βεβαίωση δυνάμει του άρθρου 54 και 58 του κανονισμού για αποφάσεις και δικαστικούς συμβιβασμούς
  • στα ελληνικά
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 - Βεβαίωση δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 4, του κανονισμού για τα δημόσια έγγραφα του Συμβουλίου
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 22/04/2022