Obrasci – sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima


Uredba (EU) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. i Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima


Uredba (EU) br. 1215/2012 (Uredba Bruxelles I. (preinačena)) zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 44/2001 od 10. siječnja 2015. Ta se nova Uredba primjenjuje samo na pokrenute sudske postupke, na vjerodostojne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane i na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene 10. siječnja 2015. ili kasnije. Uredba se primjenjuje između svih država članica Europske unije uključujući Dansku na temelju usporednog sporazuma o Uredbi 44/2001 s Europskom unijom. Taj je sporazum stupio na snagu 1. srpnja 2007.

Uredba (EZ) br. 44/2001 i dalje se primjenjuje na sudske odluke u pokrenutim sudskim postupcima, na vjerodostojne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane i na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene prije 10. siječnja 2015. koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.

U Uredbi (EU) br. 1215/2012 predviđena su dva obrasca: potvrda o sudskoj odluci i potvrda o vjerodostojnoj ispravi/sudskoj nagodbi.

U Uredbi (EU) br. 44/2001 predviđena su dva obrasca.

Dodatni podaci: Uredba Brussels I Regulation (preinačena) i izvršenje presuda.

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

 • Uredba (EU) br. 1215/2012 - Potvrda o sudskoj odluci u građanskim i trgovačkim stvarima
  • na hrvatski
 • Uredba (EU) br. 1215/2012 - Potvrda o vjerodostojnoj ispravi/sudskoj nagodbi u građanskim i trgovačkim stvarima
  • na hrvatski
 • Uredba (EZ) br. 44/2001 - Potvrda iz članaka 54. i 58. Uredbe o sudskim odlukama i sudskim nagodbama
  • na hrvatski
 • Uredba (EZ) br. 44/2001 - Potvrda iz članka 57. stavka 4. Uredbe o autentičnim ispravama
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 22/04/2022