Formanyomtatványok – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok


A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU rendelet és 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet


Az 1215/2012/EU rendelet (Brüsszel I. rendelet (átdolgozás)) 2015. január 10-ével felváltotta a 44/2001/EK rendeletet. Ez az új rendelet kizárólag a 2015. január 10. napján vagy azt követően indított eljárásokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napon vagy azt követően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napon vagy azt követően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre alkalmazandó. A rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamának egymás közötti viszonylatában alkalmazandó, ideértve Dániát is, amely a 44/2001/EK rendelet tárgyában párhuzamos megállapodást kötött az Európai Unióval. Ez a megállapodás 2007. július 1-jén lépett hatályba.

Továbbra is a 44/2001/EK rendelet alkalmazandó azokra a 2015. január 10. előtt indított eljárásokban hozott határozatokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napot megelőzően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napot megelőzően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre, amelyek az említett rendelet hatálya alá tartoznak.

Az 1215/2012/EU rendelet két formanyomtatványról rendelkezik: egy határozattal kapcsolatos tanúsítványról, illetve egy közokirattal / perbeli egyezséggel kapcsolatos tanúsítványról.

A 44/2001/EK rendelet két formanyomtatványról rendelkezik.

További információk: Brüsszel I. rendelet (átdolgozás), Határozatok végrehajtása

Formanyomtatványok benyújtása az illetékes hatósághoz

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok, az illetékes nemzeti jogalkotók stb. elérhetőségeivel kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Az ezen oldalon található keresőeszközzel azokat az illetékes hatóságokat lehet megtalálni, amelyekhez a kitöltött űrlapokat küldeni kell.

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint. Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz. E szabály alól kivételt képeznek a közirat-formanyomtatványok, amelyeken az Egyesült Királyságot nem lehet kiválasztani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 30 percnél hosszabb tétlenség esetén minden bevitt adatot elveszít, amennyiben nem mentett el piszkozatot.

 • 1215/2012/EU rendelet - Tanúsítvány polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozattal kapcsolatban
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • 1215/2012/EU rendelet - Tanúsítvány polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett közokirattal vagy perbeli egyezséggel kapcsolatban
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • 44/2001/EK rendelet - A bírósági határozatról és perbeli egyezségről szóló rendelet 54. és 58. cikkében említett tanúsítvány
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • 44/2001/EK rendelet - A közokiratokról szóló rendelet 57. cikkének (4) bekezdésében említett tanúsítvány
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés : 22/04/2022