Formoli għal sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali


Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tat-12 ta’ Diċembru 2012 u ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali


Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 (ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni)) li ssostitwixxa ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 mill-10 ta’ Jannar 2015. Dan ir-Regolament ġdid japplika biss għal proċedimenti ġudizzjarji istitwiti, għal strumenti awtentiċi mfassla jew irreġistrati formalment u għal soluzzjonijiet bil-qorti approvati jew konklużi fl-10 ta’ Jannar 2015 jew wara. Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluża d-Danimarka abbażi ta’ ftehim parallel dwar ir-Regolament 44/2001 mal-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2007.

Ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 jibqa’ japplika għal sentenzi mogħtija fi proċedimenti ġudizzjarji istitwiti, għal strumenti awtentiċi mfassla jew irreġistrati formalment u għal soluzzjonijiet bil-qorti approvati jew konklużi qabel l-10 ta’ Jannar 2015 li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 jipprevedi żewġ forom: ċertifikat li jikkonċerna sentenza u ċertifikat li jikkonċerna strument awtentiku/soluzzjoni bil-qorti.

Ir-Regolament (UE) Nru 44/2001 jipprevedi żewġ forom.

Informazzjoni addizzjonali: Ir-Regolament Brussell I (riformulazzjoni) u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi

Sottomissjoni ta’ formoli lill-awtorità kompetenti

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti b’mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna tinkludi għodda ta’ tiftix biex jinstabu l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2024, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

Jekk jogħġbok innota li jekk taqbeż it-30 minuta ta' inattività, kull ma daħħalt jintilef jekk ma tissejvjax abbozz!

 • Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 - Ċertifikat li jikkonċerna sentenza fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 - Ċertifikat li jikkonċerna strument awtentiku/tranżazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 - Ċertifikat imsemmi fl-Artikoli 54 u 58 tar-Regolament dwar sentenzi u deċiżjonijiet tal-qrati
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 - Ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 57(4) tar-Regolament fl-istrumenti awtentiċi
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament : 22/04/2022