Formulare pentru hotărârile judecătorești în materie civilă și comercială


Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 și Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială


Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 [Regulamentul Bruxelles I (reformare)] a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 44/2001 începând cu 10 ianuarie 2015. Acest nou regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate la 10 ianuarie 2015 sau după această dată. Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Danemarcei; acest stat a încheiat cu Uniunea Europeană un acord paralel privind Regulamentul 44/2001. Acest acord a intrat în vigoare la 1 iulie 2007.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 continuă să se aplice hotărârilor pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate înainte de 10 ianuarie 2015 și care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 prevede două formulare: un certificat privind o hotărâre și un certificat privind un act autentic sau o tranzacție judiciară.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 prevede două formulare.

Informații suplimentare: Regulamentul Bruxelles I (reformare) și Executarea hotărârilor

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi consultate în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

 • Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 - Certificat privind o hotărâre în materie civilă sau comercială
  • în română
 • Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 - Certificat privind un act autentic sau o tranzacție judiciară în materie civilă sau comercială
  • în română
 • Regulation (EC) No 44/2001 - Certificatul menționat la articolele 54 și 58 din Regulamentul privind hotărârile și tranzacțiile judiciare
  • în română
 • Regulation (EC) No 44/2001 - Certificatul menționat la articolul 57 alineatul (4) din Regulamentul privind actele autentice
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 22/04/2022