Obrasci – obveza uzdržavanja


Uredbom Vijeća 4/2009 od 18. prosinca 2008. koja se odnosi na obveze uzdržavanja teži se osiguravanju učinkovite i brze naplate uzdržavanja


Uredbom je osigurano devet standardnih obrazaca kojima bi trebalo pospješiti komunikaciju između središnjih tijela i omogućiti slanje zahtjeva elektroničkim putem.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

Danska je potvrdila namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom mijenja Uredba (EZ) br.°44/2001, deklaracijom na temelju usporednog sporazuma zaključenog s Europskom zajednicom.

Dansku ne obvezuje Haaški protokol iz 2007.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Devet standardnih obrazaca

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima osim devet standardnih obrazaca razvila je i dodatni neobvezni standardni obrazac o dugovima za zakonsko uzdržavanje . S pomoću tog obrasca želi se pospješiti praktičnu provedbu Uredbu o uzdržavanju i djelotvornu provedbu prava građana diljem EU-a.

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima izradila je Smjernice o upotrebi priloga u okviru Uredbe o uzdržavanju dostupne na 23 jezika.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

 • PRILOG I. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja koji ne podliježu postupku priznavanja ili proglašenja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG II. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja za koje vrijedi postupak priznavanja ili utvrđivanja izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG III. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje ne podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG IV. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • na hrvatski
 • PRILOG V. - Zahtjev za posebne mjere
  • na hrvatski
 • PRILOG VI. - Obrazac za priznavanje, proglašenje izvršivosti ili izvršenje sudske odluke u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VII. - Obrazac za zahtjev za dobivanje ili izmjenu sudske odluke u stvarmia koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • na hrvatski
 • PRILOG VIII. - Potvrda o primitku zahtjeva
  • na hrvatski
 • PRILOG IX. - Obavijest o odbijanju ili prekidu obrade zahtjeva
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 11/01/2023