Tartási kötelezettségekkel kapcsolatos formanyomtatványok


A tartási kötelezettségekről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet célja a tartási követelések hatékony és gyors behajtásának biztosítása


A rendelet kilenc formanyomtatványról rendelkezik, amelyek megkönnyítik a központi hatóságok közötti kommunikációt, és lehetővé teszik a kérelmek elektronikus benyújtását.

A rendelet az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazandó.

Dánia az Európai Közösséggel kötött megállapodásnak megfelelően nyilatkozat útján megerősítette, hogy végrehajtja a rendelet azon rendelkezéseit, amelyek a 44/2001/EK rendelet módosítására vonatkoznak.

Dániára nézve a 2007. évi hágai jegyzőkönyv nem bír kötelező erővel.

Formanyomtatványok benyújtása az illetékes hatósághoz

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok, az illetékes nemzeti jogalkotók stb. elérhetőségeivel kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Az ezen oldalon található keresőeszközzel azokat az illetékes hatóságokat lehet megtalálni, amelyekhez a kitöltött űrlapokat küldeni kell.

Kilenc formanyomtatvány

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat a kilenc formanyomtatvány mellett kidolgozott egy nem kötelező formanyomtatványt a tartási hátralék bejelentésére. E formanyomtatvány célja, hogy megkönnyítse a tartási rendelet gyakorlati alkalmazását és a polgárok jogainak hatékony gyakorlását az Unió egész területén.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat egy 23 nyelven rendelkezésre álló útmutatót dolgozott ki a tartási rendelet mellékleteinek használatáról.

Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti, ha az alábbi linkek egyikére kattint. Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem uniós tagállam. Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat azonban még az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó online kitölthető (dinamikus) formanyomtatványokon az Egyesült Királyság 2024 végéig választható ország lesz. E szabály alól kivételt képeznek a közirat-formanyomtatványok, amelyeken az Egyesült Királyságot nem lehet kiválasztani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 30 percnél hosszabb tétlenség esetén minden bevitt adatot elveszít, amennyiben nem mentett el piszkozatot.

 • I. MELLÉKLET - Elismerési és végrehajthatóvá nyílvánítási eljárásnak alá nem vetett, tartási kötelezettségre vonatkozó határozat/perbeli egyezség kivonata
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • II. MELLÉKLET - Elismerési és végrehajthatóvá nyílvánítási eljárásnak alávetett, tartási kötelezettségre vonatkozó határozat/perbeli egyezség kivonata
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • III. MELLÉKLET - Elismerési és végrehajthatóvá nyílvánítási eljárásnak alá nem vetett, tartási kötelezettségre vonatkozó közokirat kivonata
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • IV. MELLÉKLET - Elismerési és végrehajthatóvá nyílvánítási eljárásnak alávetett, tartási kötelezettségre vonatkozó közokirat kivonata
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • V. MELLÉKLET - Különleges intézkedések iránti megkeresés
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VI. MELLÉKLET - Tartási kötelezettségre vonatkozó határozat elismerése, végrehajthatóvá nyilvánítása vagy végrehajtása iránti kérelem formanyomtatványa
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VII. MELLÉKLET - Tartási kötelezettségre vonatkozó határozat meghozatala vagy módosítása iránti kérelem formanyomtatványa
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • VIII. MELLÉKLET - A kérelemhez tartozó átvételi elismervény
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)
 • IX. MELLÉKLET - Értesítés a kérelem intézésének megtagadásáról vagy befejezéséről
  • a következő nyelven: magyar
   Üres formanyomtatvány letöltése a következő nyelven: magyar (nyelvváltás)

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.

Ha már van elmentett formanyomtatványa, kérjük, kattintson a Piszkozat betöltése gombra.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés : 11/01/2023