Formoli għal obbligi ta’ manteniment


Ir-Regolament tal-Kunsill 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-obbligi ta’ manteniment għandu l-għan li jiżgura l-irkupru effettiv u rapidu ta’ manteniment


Ir-Regolament jipprovdi għal disa’ formoli standard li għandhom jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali u għandhom jagħmluha possibbli li r-rikorsi jiġu ppreżentati b’mod elettroniku.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Id-Danimarka kkonfermat l-intenzjoni tagħha li timplimenta l-kontenut tar-Regolament, sal-limitu li r-Regolament jemenda r-Regolament (KE) Nru° 44/2001, permezz ta’ dikjarazzjoni bbażata fuq ftehim parallel konkluż mal-Komunità Ewropea.

Id-Danimarka mhix marbuta bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

Sottomissjoni ta’ formoli lill-awtorità kompetenti

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti b’mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna tinkludi għodda ta’ tiftix biex jinstabu l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

Disa' formoli standard

Minbarra d-disa' formoli standard, ġiet żviluppata formola standard mhux obbligatorja addizzjonali dwar id-dikjarazzjoni ta' arretrati tal-manteniment min-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fl-oqsma ċivili u kummerċjali. L-għan ta' din il-formola addizzjonali hija li tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni prattika tar-Regolament tal-Manteniment, u l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet taċ-ċittadini madwar l-UE.

In-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali żviluppa Gwida dwar l-użu tal-Annessi skont ir-Regolament dwar il-Manteniment li hija disponibbli bi 23 lingwa.

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2024, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

Jekk jogħġbok innota li jekk taqbeż it-30 minuta ta' inattività, kull ma daħħalt jintilef jekk ma tissejvjax abbozz!

 • ANNESS I - Estratt ta’ deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment mhix ippreżentata għall-proċedura ta’ rikonoxximent u ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS II - Estratt ta’ deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment ippreżentata għall-proċedura ta’ rikonoxximent u ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS III - Estratt ta’ att awtentiku f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment mhux ippreżentat għall-proċedura ta’ rikonoxximent u ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS IV - Estratt ta’ att awtentiku f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment ippreżentat għall-proċedura ta’ rikonoxximent u ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS V - Talba għal miżuri speċifiċi
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS VI - Formola ta’ talba bil-għan tar-rikonoxximent, id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà jew ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS VII - Formola ta’ talba bil-għan tal-kisba jew tal-modifika ta’ deċiżjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS VIII - Notifika tal-wasla ta’ talba
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • ANNESS IX - Notifika ta’ rifjut jew ta’ waqfien ta’ proċessar ta’ talba
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament : 11/01/2023