Preživninske zadeve – obrazci


Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o preživninskih obveznostih je namenjena zagotavljanju učinkovite in hitre izterjave preživnine


Uredba določa devet standardnih obrazcev, ki naj bi olajšali komunikacijo med osrednjimi organi in omogočili elektronsko vložitev vlog.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Danska je z izjavo na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

Danske ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Devet standardnih obrazcev

Poleg devetih standardnih obrazcev je Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah pripravila tudi dodaten neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih. Namen tega dodatnega obrazca je lažje izvajanje uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovito uveljavljanje pravic državljanov po vsej EU.

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je pripravila smernice o uporabi prilog iz uredbe o preživninah, ki so na voljo v 23 jezikih.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

 • PRILOGA I - Izvleček sodne odločbe/sodne poravnave o preživninski zadevi, za katero ne veljata postopek priznanja ali postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA II - Izvleček sodne odločbe/sodne poravnave o preživninski zadevi, za katero veljata postopek priznanja in postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA III - Izvleček javne listine na področju preživninskih obveznosti, za katero ne veljata postopek priznanja ali postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA IV - Izvleček javne listine na področju preživninskih obveznosti, za katero veljata postopek priznanja in postopek o razglasitvi izvršljivost sodne odločbe
  • v slovenščina
 • PRILOGA V - Zahteva za izvajanje posebnih ukrepov
  • v slovenščina
 • PRILOGA VI - Obrazec za zahtevo za priznavanje, razglasitev izvršljivosti ali izvrševanje sodnih odločb v preživninski zadevi
  • v slovenščina
 • PRILOGA VII - Obrazec za zahtevo za pridobitev ali spremembo sodne odločbe v preživninski zadevi
  • v slovenščina
 • PRILOGA VIII - Potrdilo o prejemu zahteve
  • v slovenščina
 • PRILOGA IX - Obvestilo o zavrnitvi ali prenehanju obravnave zahteve
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 11/01/2023