Menettelyjen määräajat

Jos henkilö on osallisena riita-asiassa ja saattaa joutua oikeuteen, hänen on oltava tietoinen siitä, että kanteen nostamiselle on asetettu määräaika.

Kaikissa nykyaikaisissa oikeusjärjestelmissä, mukaan lukien kaikkien 27 jäsenvaltion järjestelmät, siviilioikeudellisille vaatimuksille asetetaan ajallisia rajoituksia. Vanhentumisaikoihin sovellettavat säännökset vaihtelevat suuresti määräaikojen pituuden ja alkamisajankohdan sekä sen mukaan, millainen toimi tai tapahtuma keskeyttää määräajan kulumisen. Vaatimuksia koskevassa laissa säädetään myös vaatimusten vanhentumisajasta.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.