Nažalost, nema sadržaja za odabranu temu.
Informacije su dostupne na sljedećim jezicima:
Swipe to change

Rokovi za provedbu postupaka

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)