Eljárási határidők

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a polgári ügyekben alkalmazott határidők típusai?

Málta törvényeinek 12. fejezete értelmében az általános eljárás szerint a kézbesítés napjától számított húsz nap áll az érintett rendelkezésére a válaszadásra. Egyes törvények azonban ettől eltérő határidőt állapítanak meg.

2 Az 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelet szerinti munkaszüneti napok listája

Január 1., február 10., március 19., március 31., nagypéntek, május 1., június 7., június 29., augusztus 15., szeptember 8., szeptember 21., december 8., december 13., december 25.

3 Melyek a különböző polgári eljárásokban alkalmazott határidőkre vonatkozó általános szabályok?

Főszabály szerint, ha valaki ellen polgári eljárás indul, húsz napon belül nyújthatja be válaszát a bíróságnak. Vannak azonban olyan külön jogszabályok, amelyek az adott esettől függően rövidebb vagy hosszabb határidőket állapítanak meg.

4 Amennyiben egy nyilatkozatot vagy eljárási cselekményt határidőn belül kell megtenni, mi a határidő kezdő időpontja?

A kézbesítés napja.

5 A határidő kezdő időpontját érintheti vagy módosíthatja-e az okiratok továbbításának vagy kézbesítésének módja (végrehajtó vagy postai szolgáltatás útján történő személyes kézbesítés)?

Nem, a továbbítás módja nem befolyásolja a kezdő időpontot. A kézbesítés napja irányadó.

6 Ha a határidő számításának kezdete egy esemény bekövetkezéséhez kötődik, akkor a határidő számításakor figyelembe veszik-e az esemény bekövetkezésének napját?

Általában az időtartamot a következő naptól kell számítani. Törvény vagy a bíróság azonban megállapíthat olyan határidőt, amelynek számításánál a kézbesítés napját kell figyelembe venni.

7 Ha a határidő napokban van kifejezve, akkor a feltüntetett napok száma naptári napokat vagy munkanapokat jelöl?

A máltai jog szerint a jogszabályban említett napokat naptári napnak kell tekinteni, kivéve, ha egyértelmű utalás történik arra, hogy a jogszabály munkanapokban számítja a határidőt.

8 Ha a határidő hetekben, hónapokban vagy években van kifejezve?

Az időtartam számításakor egy nap 24 órás időtartamnak számít, míg a hónapokat és éveket a naptár szerint kell számítani.

9 Mikor jár le a hetekben, hónapokban vagy években kifejezett határidő?

Az időtartam számításakor egy nap 24 órás időtartamnak számít, míg a hónapokat és éveket a naptár szerint kell számítani.

10 Ha a határidő szombaton, vasárnap vagy állami ünnepnapon, illetve munkaszüneti napon jár le, meghosszabbodik-e a következő munkanapig?

Igen, ha a határidő munkaszüneti napon jár le (azaz szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon), a határidőt Málta törvényei 12. fejezetének 108. szakaszával összhangban a következő munkanapig meg kell hosszabbítani.

11 Vannak olyan körülmények, amelyek fennállása esetén meghosszabbodnak a határidők? Milyen feltételek mellett lehet hivatkozni az ilyen meghosszabbodásra?

A határidőt csak bírósági engedéllyel lehet meghosszabbítani, az adott személy pedig akkor nyújthatja be válaszát, ha a bíróság számára elfogadható indokot tud igazolni a hivatalos válasz benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása tekintetében.

12 Melyek a fellebbezési határidők?

Az elsőfokú bírósági ítélet meghozatalát követően annak kézbesítésétől számított húsz (naptári) napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az alperesnek húsz napja áll rendelkezésre a válaszadásra. Alkotmányjogi ügyekben, ha az eljárást kérelem benyújtásával indították, a fellebbezés határideje az ítélet kézbesítésétől számított húsz nap. Ha az ügyet a bíróság az Alkotmánybírósághoz továbbítja, a fellebbezést nyolc munkanapon belül kell benyújtani. Alkotmányjogi ügyekben az alperesnek nyolc munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a határozat ellen még a jogerős ítélet meghozatala előtt kívánnak fellebbezni, a fellebbezést a határozat nyilvános ülésen történő kihirdetését követő hat napon belül kell benyújtani. Ez az általános eljárás. Megjegyzendő azonban, hogy vannak olyan törvények, amelyek eltérő határidőket állapítanak meg a fellebbezésre, ha azt a fentiektől eltérő bíróságok bírálják el.

13 Módosíthatják-e a bíróságok a határidőket (különösen a személyes megjelenésre vonatkozó határidőket), vagy kitűzhetnek-e határnapot a megjelenésre?

Valamennyi rendes polgári ügyet két hónapon belül tárgyalásra kell tűzni, a tárgyalásokra pedig kéthavonta kerül sor. A bíróság dönthet úgy, hogy július 16. és szeptember 15. között nem tart tárgyalást.

Alkotmányjogi ügyekben a bíróság a kérelem benyújtását követő 8 munkanapon belül, vagy az ellenkérelem határidőn belüli beérkezését követően kitűzi a tárgyalás napját. Ha nem nyújtanak be ellenkérelmet, a bíróság a benyújtásra nyitva álló határidő letelte után tűzi ki a tárgyalás napját.

Egyszerűsített vagy különleges eljárás esetén az alperest legkorábban a kézbesítés napját követő tizenötödik, legkésőbb harmincadik napon kell idézni.

14 Ha tartózkodási helyére tekintettel a fél hivatkozhatna a határidő meghosszabbodására, és az őt érintő cselekményről olyan helyen értesítik, ahol a tartózkodási hellyel rendelkező személyek nem hivatkozhatnak az ilyen meghosszabbodásra, ez a személy elveszíti-e az ilyen határidőre való hivatkozás jogát?

Máltának nincs olyan része, ahol a helyi lakosok határidőhosszabbításra jogosultak.

15 Melyek a határidők elmulasztásának következményei?

A határidő be nem tartása az érintett fél részéről a bírósági eljárás semmibevételének minősül, aki ennek következtében elveszíti a válaszadás és bizonyíték benyújtásának jogát. A határozat meghozatala előtt azonban a bíróság egy utolsó rövid időtartamot biztosít az alperes részére, hogy írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatot tegyen a felperes követelésével szemben. Amennyiben a megjelenést elmulasztó féllel szemben marasztaló ítéletet hoz a bíróság, a fél joga megmarad arra, hogy az ítélettel szemben fellebbezéssel éljen.

16 A határidő lejárta esetén milyen jogorvoslati eszközök állnak a mulasztó fél rendelkezésére?

A mulasztást igazolnia kell. Ha a bíróság úgy dönt, hogy a mulasztás kellően indokolt, engedélyezheti az ellenkérelem benyújtását.

Utolsó frissítés: 25/02/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.