Procesiniai terminai

Jei kilus civiliniam ginčui manote, kad gali tekti bylinėtis, turite prisiminti, kad ieškinį galima pareikšti tik per nustatytą terminą.

Visose šiuolaikinėse teisinėse sistemose, įskaitant 27 valstybes nares, taikomas ribotas civilinio ieškinio pareiškimo terminas. Įvairių valstybių teisės aktai, pagal kuriuos skaičiuojami senaties terminai, labai skiriasi pagal tai, koks termino ilgis, nuo kurio būtent momento jis pradedamas skaičiuoti ir dėl kokio veiksmo ar įvykio jis sustabdomas arba nutraukiamas. Teisė, kurios pagrindu pareiškiamas ieškinys, taikoma ir jo pareiškimo termino skaičiavimui.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.
Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.