Procedūru termiņi

Ja esat iesaistīts civiltiesiskā strīdā un uzskatāt, ka Jums varētu būt jātiesājas, Jums jāņem vērā, ka prasības celšanai ir noteikts termiņš.

Visās mūsdienu tiesību sistēmās, tostarp 27 dalībvalstīs, ir noteikts laika ierobežojums civilprasību celšanai. Noilguma tiesiskais regulējums ir ļoti atšķirīgs atkarībā no tā, cik garš ir noilguma termiņš, kad sākas noilguma termiņa tecējums un kāda darbība vai apstākļi to aptur. Prasības noilguma termiņu nosaka pēc prasījumam piemērojamā tiesiskā regulējuma.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.