Terminy proceduralne

Jeśli uczestniczą Państwo w sporze o charakterze cywilnym i jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu, warto mieć świadomość istnienia terminów, ograniczających możliwość wszczęcia postępowania.

Wszystkie nowoczesne systemy prawne, w tym obowiązujące w 27 państwach członkowskich, przewidują terminy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Przepisy regulujące kwestię przedawnienia przewidują różnorodne rozwiązania w odniesieniu do długości okresu przedawnienia, terminu rozpoczęcia jego biegu oraz czynności lub zdarzeń, które prowadzą do jego przerwania lub zawieszenia. Przepisy dotyczące konkretnego roszczenia również wskazują terminy przedawnienia mające zastosowanie do tego rodzaju roszczeń.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.