Termene procedurale

În cazul în care aveți o problemă de drept civil și doriți să inițiați o acțiune în justiție, trebuie să știți că există un anumit termen de introducere a acțiunii.

Toate sistemele juridice moderne, inclusiv cele ale celor 27 de state membre, prevăd o limitare temporală a introducerii cererilor civile de chemare în judecată. Normele care reglementează termenele de decădere și de prescripție variază foarte mult în ceea ce privește durata termenelor, când anume începe să curgă termenul și ce eveniment sau acțiune suspendă sau întrerupe curgerea termenului. Legea aplicabilă cererii de chemare în judecată reglementează și termenul de prescripție care i se aplică acesteia.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.