Roki v postopkih

Kadar ste vpleteni v civilni spor in se boste morda morali pravdati, morate vedeti, da obstaja določen rok za ukrepanje.

Vsi moderni pravni sistemi, vključno s sistemi 27 držav članic, določajo časovne omejitve za civilnopravne terjatve. Predpisi o prekluzivnih ali zastaralnih rokih se zelo razlikujejo glede dolžine rokov, glede tega, kdaj rok začne teči, in glede tega, katero dejanje ali okoliščine zadržijo ali prekinejo tek roka. Pravo, ki se uporablja za terjatev, ureja tudi zastaralne roke, ki veljajo za zadevno terjatev.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.