Online zpracování případů a elektronická komunikace se soudy

Informace o současném stavu, pokud jde o elektronickou komunikaci s vnitrostátními soudy.

V posledních letech stále více členských států zavádí změny právních předpisů, které umožňují používat moderní komunikační a informační technologie v občanskoprávních soudních řízeních. Tyto změny umožňují komunikaci mezi justičními orgány a účastníky řízení prostřednictvím nových kanálů, jako je internet.

V některých případech může být řízení zahájeno na základě elektronického návrhu, který zašle žalující strana soudu prostřednictvím internetu. V určitých případech mají soudy pravomoc doručovat soudní písemnosti stranám elektronickou cestou a v jiných případech probíhá veškerá komunikace elektronicky. Existují členské státy, kde je používání internetu pro komunikační účely přípustné pro téměř všechny typy občanskoprávních řízení, zatímco v jiných je omezeno na určité zvláštní typy řízení.

Používání moderních komunikačních technologií v občanskoprávních řízeních nesmí porušovat základní práva dotčených stran. Přístupu ke spravedlnosti nesmí být bráněno tím, že určité prostředky komunikačních technologií nejsou některé straně k dispozici. Kromě toho by vnitrostátní právní předpisy měly zajistit, že komunikací prostřednictvím internetu nebude ohrožena odpovídající ochrana citlivých údajů používaných v průběhu řízení.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.