Onlinesagsbehandling og e-kommunikation med domstolene

Oplysninger om den aktuelle status for muligheden for at kommunikere elektronisk med de nationale retter.

I de senere år har flere og flere medlemsstater indført lovændringer, som gør det muligt at anvende moderne informations- og kommunikationsteknologi i civile retssager. Disse ændringer gør det muligt for de retslige myndigheder og parterne i sagen at kommunikere via nye kanaler såsom internettet.

I nogle tilfælde kan en procedure indledes ved, at en sagsøger sender en elektronisk begæring til domstolen via internettet. I andre tilfælde har en domstol beføjelse til at forkynde retslige dokumenter elektronisk for parterne. Og i andre tilfælde sker al kommunikation elektronisk. I nogle medlemsstater er det tilladt at anvende internettet til kommunikationsformål i næsten alle typer af civile sager, mens det i andre kun er tilladt i særlige typer af sager.

Brugen af moderne kommunikationsteknologi i civile sager må ikke krænke de involverede parters grundlæggende rettigheder, og adgangen til retssystemet må ikke hindres af, at en part ikke har adgang til en bestemt kommunikationsteknologi. Derudover skal det i national lovgivning sikres, at kommunikation via internettet ikke udgør en risiko for den behørige beskyttelse af følsomme oplysninger, som anvendes under sagen.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.