Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Tietoa siitä, miten jäsenvaltioiden tuomioistuimiin voi olla yhteydessä sähköisesti.

Monet jäsenvaltiot ovat viime vuosina muuttaneet lainsäädäntöään niin, että riitaoikeudenkäynneissä voidaan käyttää nykyaikaista viestintä- ja tietotekniikka. Näillä muutoksilla mahdollistetaan uusien välineiden, kuten internetin, käyttö oikeusviranomaisten ja asianosaisten välisessä viestinnässä.

Joissakin tapauksissa menettely voidaan aloittaa sähköisellä kanteella, jonka kantaja lähettää tuomioistuimelle internetin kautta. On myös mahdollista, että viranomainen antaa oikeudenkäyntiasiakirjat asianosaisille tiedoksi sähköisesti. Joissakin tapauksissa kaikki viestintä tapahtuu sähköisesti. Internetin käyttö viestintätarkoituksiin on joissakin jäsenvaltioissa sallittua melkein kaikissa riitaoikeudenkäynneissä ja toisissa se on rajoitettu tietyntyyppisiin oikeudenkäynteihin.

Nykyaikaisen viestintätekniikan käyttäminen riitaoikeudenkäynneissä ei saa vaarantaa asianosaisten perusoikeuksia. Oikeussuojan toteutuminen ei saa estyä sen vuoksi, että asianosaisella ei ole käytössään tiettyä viestintätekniikkaa. Lisäksi kansallisessa lainsäädännössä olisi varmistettava, että internetin kautta tapahtuva viestintä ei uhkaa oikeudenkäynnissä käytettävien arkaluonteisten tietojen asianmukaista suojaa.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.