Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Gibraltarissa ei tällä hetkellä voi saattaa asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Gibraltarissa tuomioistuimeen ei voi myöskään toimittaa asiakirjoja, tuomioita ei voi antaa tiedoksi, tuomioistuimen päätöksiä ei voi antaa eikä muutoksenhakuja voi tehdä sähköisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei sovelleta

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 20/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.