Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

To je pitanje uređeno zakonima „Phenix”. Ti su zakoni sljedeći:

  • Zakon o elektronički vođenim sudskim postupcima od 10. srpnja 2006. (loi relative à la procédure par voie électronique) (belgijski Službeni list od 7. rujna 2006.)
  • Zakon o izmjeni određenih odredbi Pravosudnog zakonika u pogledu elektronički vođenih sudskih postupaka od 5. kolovoza 2006. (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (belgijski Službeni list od 7. rujna 2006.).

Zakoni „Phenix” ime su dobili po istoimenom IT projektu čiji je cilj omogućiti računalni pristup svim sudovima u Belgiji kako bi se u dogledno vrijeme svi sudski postupci mogli voditi elektroničkim putem.

Osim prethodno navedenih zakona „Phenix”, od 31. prosinca 2012. još su dva zakona postupno stupila na snagu. Ti su zakoni sljedeći:

  • Zakon od 31. prosinca 2012. o utvrđivanju niza odredbi, posebno u području pravosuđa (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice)
  • Zakon od 31. prosinca 2012. o utvrđivanju niza odredbi u području pravosuđa (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Međutim, to postupno stupanje na snagu ne znači da se sudski postupci već mogu provoditi elektroničkim putem jer je uglavnom riječ o odredbama koje bi se mogle primjenjivati i na pisane sudske postupke. Stoga su „tradicionalni” sudski postupci koji se ne provode elektroničkim putem i dalje pravilo.

U međuvremenu su sudske pisarnice i administrativni uredi državnog odvjetništva opremljeni aplikacijom informacijske tehnologije za upravljanje predmetima kojom im je omogućena elektronička obrada svih dokumenata i podataka. Isto tako, istražuje se niz načina kojima bi se omogućilo podnošenje postupovnih dokumenata i dokaza sudskim pisarnicama elektroničkim putem.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Člankom 32.b Pravosudnog zakonika (Code judiciaire) propisano je da se svaka dostava obavijesti, komunikacije ili svako podnošenje dokumenata sudovima i tribunalima, državnom odvjetništvu ili pravosudnim službama, uključujući sudske pisarnice i administrativne urede državnog odvjetništva, ili svaka dostava obavijesti ili komunikacije odvjetniku, sudskom službeniku ili javnom bilježniku koju izvrše sudovi ili tribunali, državno odvjetništvo ili pravosudne službe, uključujući sudske pisarnice i administrativne urede državnog odvjetništva, ili odvjetnik, sudski službenik ili javni bilježnik, može provesti putem pravosudnog informacijskog sustava.

Na temelju ove odredbe uspostavljena je mreža „e-Box” za obavijesti ili komunikacije te za podnošenje dokumenata, a sustav „e-Deposit” uspostavljen je konkretno za podnošenje zaključaka, podnesaka i dokaza u građanskopravnim i kaznenim stvarima.

Ti se alati mogu upotrebljavati na sudovima popisanima u odluci ministra.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nije primjenjivo.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije primjenjivo.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Nije primjenjivo.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije primjenjivo.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.