Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Informacije o trenutačnom stanju u elektroničkoj komunikaciji s nacionalnim sudovima.

Posljednjih godina sve više država članica donosilo je izmjene zakonodavstva koje omogućuju uporabu suvremenih komunikacijskih i informacijskih tehnologija u građanskim sudskim postupcima. Te izmjene omogućit će komunikaciju među pravosudnim tijelima i strankama u postupku novim kanalima poput interneta.

U nekim se slučajevima postupci mogu pokrenuti elektroničkim zahtjevom koji podnositelj internetski podnosi sudu; u drugim su slučajevima sudovi ovlašteni elektronički dostavljati strankama sudska pismena ili se sva komunikacija obavlja elektroničkim putem. U nekim je državama članicama upotreba interneta dopuštena za komunikaciju u gotovo svim vrstama građanskog postupka, a u drugima je ograničena na određene posebne vrste postupaka.

Upotreba suvremenih komunikacijskih tehnologija u građanskim postupcima ne smije ugrožavati temeljna prava uključenih stranaka. Pristup pravosuđu ne smije biti onemogućen zbog toga što stranci nije dostupno određeno sredstvo komunikacijske tehnologije. Uz to, nacionalna zakonodavstva trebaju osigurati da internetska komunikacija ne ugrožava primjerenu zaštitu osjetljivih podataka upotrijebljenih u tijeku postupka.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.