Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Automatsko pokretanje postupka dostupno je za podnošenje tužbenih zahtjeva u slučaju neospornih tužbi, za zahtjeve za pravnu pomoć (i za zahtjeve za odvjetnika obrane ili službeno imenovanog odvjetnika koji će biti imenovan i za odvjetnike koji podnose zahtjev za povrat naknada i troškova od države) i za zahtjeve za ovrhu (u slučaju zahtjeva privatnog prava za ovrhu dugovanja koji se temelji na odluci ili presudi okružnog suda (käräjäoikeus)).

Finska nema postupke koji su dostupni isključivo internetom.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Instrument je dostupan u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Predložak u XML formatu dostupan je za poduzeća i organizacije koji često podnose tužbene zahtjeve. Zaseban obrazac u elektroničkom obliku dostupan je na internetu za građane i poduzeća.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Instrument finskih sudova za automatsko pokretanje postupaka zaštićen je kriptiranim https protokolom za prijenos dokumenata. Podaci koje dostavljaju sudovi čuvaju se na sigurnom poslužitelju s kojeg zainteresirane stranke mogu preuzeti svoje dokumente.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Korisnici se trebaju prijaviti kako bi preuzeli dokumente sa sigurnog poslužitelja.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Iste naknade naplaćuju se za elektroničke postupke kao i za neelektroničke postupke. Okružni sudovi naplaćuju pristojbe podnositeljima zahtjeva i tužbi na kraju svakog postupka. Iznos pristojbe ovisi o vrsti predmeta i o složenosti postupka.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ista načela vrijede za elektroničke postupke kao i za tužbe koje se podnose konvencionalnim, neelektroničkim sredstvima.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženici mogu odgovoriti internetom, ali korištenje interneta nije obvezno.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U građanskim predmetima ne postoje razlike između elektroničkih i neelektroničkih postupaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U građanskim predmetima ne postoje razlike između elektroničkih i neelektroničkih postupaka.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da.  Tužbeni zahtjevi, odgovori i druga sudska dokumentacija mogu se također slati sudovima elektroničkom poštom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Dokumenti za koje nije potrebna potvrda primitka (kao što su odgovori, pozivi na pripremna i glavna ročišta te sažeci suda) mogu se slati zainteresiranim strankama elektroničkom poštom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudske odluke mogu se, na zahtjev, zainteresiranim strankama slati elektroničkim putem.  Primatelj ili njegov zastupnik moraju se prijaviti kako bi preuzeli sudske odluke s interneta.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Trenutačno nije moguće žalbe podnositi elektroničkim putem.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjevi za izvršenje dugova na temelju presude mogu se podnositi elektroničkim putem. Automatsko pokretanje postupka dostupno je za zahtjeve privatnog prava za izvršenje dugova koji se temelje na odluci ili presudi okružnog suda.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da. Tužitelji mogu pratiti napredak svojih predmeta prijavom na internet ako su postupci pokrenuti internetom.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.