Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

To je u načelu dopušteno zakonom. Međutim, u praksi to još nije moguće svugdje, u svim saveznim državama i u svim vrstama postupaka. Pitanje je li to dopušteno ovisi o tome je li i u kojoj mjeri dotična savezna država odlučila uvesti propise kojima je to predviđeno. Više informacija moguće je dobiti od sudskih službi saveznih država.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Pitanje je li to dopušteno ovisi o tome je li i u kojoj mjeri dotična savezna država odlučila uvesti propise kojima je to predviđeno. Više informacija moguće je dobiti od sudskih službi saveznih država. Neki se postupci mogu u potpunosti voditi elektroničkim putem. Primjeri uključuju registracijske postupke, postupak za izdavanje platnog naloga (Mahnverfahren) i, u nekim slučajevima, prekršajne postupke (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U saveznim državama u kojima su doneseni propisi kojima su predviđeni elektronički zakonski postupci (vidjeti 1. pitanje). Elektronički se dokumenti mogu podnositi u bilo kojem trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Tehnički su zahtjevi navedeni u saveznim propisima (vidjeti 1. pitanje).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Tehnički su zahtjevi navedeni u saveznim propisima (vidjeti 1. pitanje). U skladu s tim propisima dokumenti se u načelu moraju slati u formatu OSCI (računalno sučelje za internetske usluge), koji je sastavni dio programskog rješenja pod nazivom EGVP (elektronički poštanski pretinac za sudove i upravu).

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Sama poruka ne mora nužno biti potpisana. Pojedinačni zahtjevi moraju nositi vrstu potpisa navedenu u mjerodavnim postupovnim pravilima. To je u načelu kvalificirani elektronički potpis.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ovisno o vrsti predmeta, mogu se naplaćivati sudske pristojbe. Postoje različiti načini plaćanja: račun, izravno terećenje i elektroničko plaćanje.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

To je moguće učiniti. Primjenjuju se uobičajena pravila.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije obvezno odgovoriti putem interneta. Primjenjuju se uobičajena pravila.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Primjenjuju se uobičajena pravila.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Primjenjuju se uobičajena pravila.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

To je u načelu dopušteno zakonom. Međutim, u praksi to još nije moguće svugdje, u svim saveznim državama i u svim vrstama postupaka. Pitanje je li to dopušteno ovisi o tome je li i u kojoj mjeri dotična savezna država odlučila uvesti propise kojima je to predviđeno. Više informacija moguće je dobiti od sudskih službi saveznih država.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U članku 174. stavku 3. prvoj rečenici Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) propisano je da se odluke mogu u elektroničkom obliku dostavljati odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim izvršiteljima i poreznim savjetnicima. Odluke se u elektroničkom obliku mogu dostavljati drugim strankama samo ako su one izričito pristale primati elektroničke dokumente.

To se u praksi događa uglavnom u upravnim postupcima.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da, u načelu je moguće presudu suda dostaviti elektroničkim putem. To se u praksi događa uglavnom u upravnim postupcima.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalbu je moguće podnijeti elektroničkim putem ako su saveznim zakonodavstvom predviđeni elektronički sudski postupci na predmetnom sudu. U članku 174. stavku 3. prvoj rečenici Zakona o parničnom postupku propisano je da se odluke mogu u elektroničkom obliku dostavljati odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim izvršiteljima i poreznim savjetnicima. Odluke se u elektroničkom obliku mogu dostavljati drugim strankama samo ako su one izričito pristale primati elektroničke dokumente.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne, to nije moguće.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

To u načelu nije moguće. Međutim, u nekim je saveznim državama ta mogućnost dostupna, barem za predmete pred upravnim i poreznim sudom (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). U nekim je saveznim državama ta mogućnost dostupna i za zemljišnoknjižne predmete te za ostale upravne predmete. U građanskim postupcima nekad je moguće provjeriti datum ročišta elektroničkim putem.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.